http://www.boszkowo-zatoka.ecom.net.pl/

 

OKOLICA

Boszkowo jest malowniczą miejscowością letniskową leżącą nad Jeziorem Dominickim. Jest to, jeden z największych w Wielkopolsce, kompleks ośrodków wypoczynkowych, z licznymi obiektami wczasowymi, kąpieliskami, przystaniami żeglarskimi i nadzwyczaj intensywnie rozwiniętą siecią gastronomiczną. Zabudowa dzieli się na części: wieś na północno - wschodnim brzegu jeziora w pobliżu stacji kolejowej ,tzw. Pudełkowo położone w lesie przy drodze do Dominic oraz ZATOKĘ najbardziej spokojną część Boszkowa. O atrakcyjności Boszkowa decyduje nie tylko rozwinięta infrastruktura, ale przede wszystkim piękna przyroda i czyste jezioro. W okolicach Boszkowa żyje wiele rzadkich zwierząt szczególnie ptaków i ssaków. W jeziorach spotkać można żółwie błotne i wydry. Dużą osobliwością lasów są borsuki i kraski, a okolic Siekówka i Przemętu - cietrzewie. W okolicach występuje też fauna łowna: sarny, jelenie, dziki, zające, bażanty, kuropatwy. Jezioro Dominickie Jedna z pereł pojezierza leszczyńskiego - ma powierzchnię 344 ha i głębokość maksymalną 17,1 m. Położone na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w powiecie Leszczyńskim, w gminie Włoszakowice, jest częscią Szlaku Konwaliowego. Otoczone jest lasami sosnowymi. Na jeziorze i w jego okolicach znajdują się szlaki turystyki wodnej, pieszej, rowerowej i konnej. Wysoka czystość akwenu - jezioro ma podwodne źródło dzięki czemu woda ciągle się oczyszcza - jak i jego rybostan sprawił, że stało się ono doskonałą bazą do introdukcji sielawy. Oprócz niej znajdziemy w jeziorze leszcza, karpia, wzdręge, ukleje, amura a także okonia, jazgarza, węgorza i szczupaka. Te ostatnie dzięki sielawie osiągają tu imponujące rozmiary. W okolicy znajduje się jeszcze kilka mniejszych jezior m. in J. Wieleńskie, J.Osłonińskie. Przemęcki Park Krajobrazowy Został powołany 25 listopada 1991 roku, a jego celem jest ochrona i zachowanie jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Polsce i związanych z tym krajobrazem zespołów leśno - łąkowo - jeziornych. Przemęcki Park Krajobrazowy położony jest na obszarze gmin Przemęt, Włoszakowice, Wijewo i Wschowa. Powierzchnia parku wynosi 21 450 ha z tego na lasy przypada 8330 ha, na użytki rolne 11 640 ha, a na wody 1480 ha. Urzekający krajobraz okolic Przemętu leżącego na obszarze parku jest dziełem ostatniego zlodowacenia zwanego Bałtyckim lub Północno - Polskim, które miało miejsce ok. 15 tysięcy lat temu. Na terenie Parku znajdują się 24 jeziora są one bardzo ważnym elementem ze względu na wartości przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne. Jeziora połączone są ze sobą licznymi ciekami tworząc w ten sposób malownicze szlaki kajakowe. Na terenie Parku wyznaczone są szlaki turystyczne: piesze i wodne: Niebieski szlak pieszy biegnie ze Świętna (woj. Lubuskie) przez Kaszczor, Wieleń Zaobrzański, Górsko, Boszkowo, Włoszakowice do Krzycka Wielkiego. Szlak żółty rozpoczyna się we Włoszakowicach, prowadzi przez Dłużynę, Boszkowo - wieś, Starkowo - Bambry oraz Dominice i powraca do Boszkowa (stacja PKP ). Szlak czarny biegnie z Olejnicy przez Perkowo, Przemęt do Błotnicy. Godne polecenia są również szlaki kajakowe, z których najpiękniejszy, tzw. szlak konwaliowy, możliwy jest do zrealizowania przy wysokich stanach wody. Spływ można rozpocząć w Boszkowie z Jeziora Dominickiego, by następnie przez jeziora: Wielkie, Małe i Boszkowskie oraz Kanał Błotnicki osiągnąć Północne Jezioro Przemęckie. Stamtąd opływając Wyspę Konwaliową, dociera się do Wielenia. W tej miejscowości należy podjąć decyzję i albo skierować się na północ do Południowego Kanału Obry (poprzez Kanał Kaszczorski), albo popłynąć na południe do jeziora Lgińsko (przez jeziora Białe i Miałkie oraz Starą Rzekę), albo też do jeziora Brzeźnie lub Zapowiednik. Jak bowiem wspomniano wszystkie jeziora Parku są powiązane ze sobą kanałami, rowami lub innymi ciekami, co pozwala zwiedzać ten obszar również z kajaka. Wartosci przyrodnicze Parku podnoszą rezerwaty przyrody: rezerwat ścisły - ''Torfowisko nad Jeziorem Świętym", rezerwaty częściowe: "Jezioro Trzebidzkie" i "Wyspa Konwaliowa". Na obszarze Parku znajduja się także pomniki przyrody oraz parki podworskie w takich miejscowościach jak: Przemęt, Bucz, Sokołowice. Na terenie parku wśród ptaków lęgowych stwierdzono 7gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce wyginięciem: bąk, kania ruda, błotniak zbożowy, bielik, kropiatka, rudogłówka i wąsatka. W parku można spotkać także rośliny podlegające całkowiej ochronie m.in buławnik czerwony, lilia złotogłów, rosiczki. Przepiękne krajobrazy, walory przyrodnicze, zabytki a także łagodny klimat ściągają na teren parku rzesze turystów. Szlak konwaliowy Boszkowo - Przemęt - Jez. Przemęckie - Brenno - Boszkowo (długość trasy: ok. 42 km ) Jest to tzw. Szlak Konwaliowy, jeden z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce. Prowadzi przez 19 malowniczych jezior, w tym kilka dużych, obok miejscowości o dużych walorach krajoznawczych. Na jego przebycie trzeba przeznaczyć przynajmniej 3 dni. Wyprawę rozpoczynamy w Boszkowie (0,0 km) nad jez. Dominickim, na przystani ośrodka PTTK. Na wschodnim krańcu jeziora znajdujemy na głównej plaży wypływ cieku zwanego Strumieniem Boszkowskim. Za chwilę przenoska przez przepust na szosie a potem ostrożnie przepływamy pod mostem kolejowym. Strumień jest zamulony, z płyciznami, a przy wyższych stanach rozlewa się na przyległe łąki. Wpływamy na jez. Wielkie (51 ha, gł. 2,3 m) o zarośniętych i niedostępnych brzegach. Płyniemy wzdłuż prawego brzegu a na płn. krańcu odnajdujemy szeroki nieco zarośnięty kanał. Przepływamy pod niskim mostkiem (4 km) na drodze Boszkowo - Charbielin. Następnym akwenem jest jez. Małe (18 ha, gł. 2,3 m) jeszcze bardziej zarastające niż poprzednie. Można tu w prawo popłynąć strumieniem na jez. Trzebickie, nad którym leży Charbielin - łącznie z powrotem ok. 4,5 km. Z jeziora Małego wypływa w kierunku płn.-zach. szeroka rzeczka, którą spływamy (po drodze mostek na szosie Boszkowo - Bucz) na owalne jez. Boszkowskie (30 ha gł. 2,5 m), również o zarastających brzegach. W połowie jego zach. brzegu wypływa Kanał Błotnicki, którym przepływamy pod mostkiem na drodze polnej Boszkowo - Przedmieście, pod mostem kolejowym i mostem na szosie Wieleń - Przemęt. Po prawej zabudowania Błotnicy (8 km). Za chwilę wypływamy na jez. Błotnickie, pierwsze z ciągu jezior Przemęckich. W prawo przepływamy jeszcze raz pod mostkiem lini kolejowej Zbąszyń - Leszno i przebywamy wzdłuż całe jez. Przemęckie Małe o bagnistych brzegach. Wpływamy w szeroki kanał łączący jez. z południowym kanałem Obry i przed mostem na szosie Mochy - Śmigiel lądujemy, by zwiedzić stojący po prawej kościół poklasztorny w Przemęcie (11 km). Wracamy następnie na jez. Błotnickie i wzdłuż prawego, bezleśnego i coraz wyższego brzegu łączącego się z nim jez. Przemęckiego Dużego dopływamy do leśniczówki Przemęt. Ta część akwenu zwie się jez. Radomierskim. Po prawej rozpoczyna się kompleks starych pięknych lasów, a po lewej rezerwat przyrodniczy „Wyspa Konwaliowa” (16 km). Ostatnia część tego odcinka to zwężające się jez. Olejnickie, o coraz wyższych brzegach. Dopływamy do przesmyku, którym wiedzie szosa z Przemętu do Wielenia Zaobrzańskiego. Po lewej wieś Olejnica (20 km). Za mostem wpływamy na jez. Górskie, łączące się z jez. Osłonińskim. Zmieniamy powoli kierunek na zachodni. Prawy brzeg zalesiony, lewy bezleśny, podmokły. Jezioro się zwęża; po prawej wieś Osłonin (24 km), za którą w lesie rozłożyły się liczne ośrodki wczasowe. Wpływamy na jez. Wieleńskie z Wieleniem Zaobrzańskim na zach. brzegu (26 km). Można tu Młynówką Kaszczorską dopłynąć po 3 km do Kaszczoru (dalej ma ona połączenie z jeziorem Mochyńskim i przez kanał Kaszczorski z Obrą). Trasa nasza prowadzi teraz stale wzdłuż prawego brzegu w kierunku płd. na jez. Trzytoniowe. W małej zatoczce na płd.-wsch. krańcu jeziora odnajdujemy ujście kanału, którym pod prąd przepływamy pod drewnianym mostkiem na jez. Breńskie. Na jego południowym brzegu rozłożyło się Brenno (30 km). Niebawem mijamy przesmyk, z którego po lewej widoczne są ośrodki wczasowe na położonym między jeziorami Ostrowie. Wpływamy na jez. Białe łączące się z jez. Miałkim. Wzdłuż prawego brzegu osiągamy zarastające przewężenie prowadzące na jez. Małe (34 km). Po lewej widoczne Górsko z wiatrakiem a przed nami domy Miastka. Na płd.-wsch. krańcu jez. Małego odnajdujemy ujście szerokiego kanału, którym pod mostem na drodze Olejnica - Brenno wpływamy wkrótce na jez. Lincjusz (38 ha, gł. 2,9 m). Na jego płd. brzegu uchodzi Młynówka Kaszczorska, którą można po 5 km dopłynąć do jez. Lgińsko i ośrodka w Lginiu. My kierujemy się jednak na wsch. i krętym połączeniem wpływamy na jez. Brzeźne (40 ha, gł. 4,5 m), o ładniejszych, częściowo zalesionych brzegach. Na jego wsch. krańcu po stronie płn. odnajdujemy ujście strumienia, którym płyniemy do mostka (38 km). Lądujemy przy leśniczówce Papiernia, zbudowanej między jeziorami: Brzeźnym, Zapowiednik (24 ha, gł.. 2,7 m) i Maszynek (Bartka z Piekła; 6 ha). Dalsze połączenia między jeziorami są zarośnięte a przenoski niemożliwe, przewozimy więc kajaki do Dominic nad jez. Dominickie. Stąd płyniemy na płn.-wsch. do Boszkowa (42 km). Górsko - Galeria Ptaków Niedaleko znajduje się także Galeria Ptaków w Górsku. W gospodarstwie znajduje się galeria ptaków wyrzeźbionych przez właściciela, występujących w Przemęckim Parku Krajobrazowym. Podglądając przyrodę gospodarz wyrzeźbił w drewnie większość gatunków ptaków, występujących w ww. parku. Przeznaczył jedno z pomieszczeń w swoim gospodarstwie na specjalnie przygotowaną ekspozycję tych rzeźb, udostępniając wystawę gościom i turystom. Podczas oglądania ekspozycji z głośników emitowane są specjalne nagrania odgłosów, jakie wydają ptaki, funkcjonując w naturze. Starkowo W odległości ok. 500m od domku znajduje się rancho, gdzie można wykupić jazdy konne (również dla początkujących). Na terenie rancha znajduje się równiez mini Zoo. Wolsztyn W Wolsztynie znajduje się parowozownia z muzeum kolejnictwa. Jest to jedyna działałająca parowozownia w Polsce i jedna z nielicznych na Świecie. Znajduje się tam także muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Leszno W razie niepogody można się wybrać na Pływalnię do Leszna. Pływalnia AKWAWIT jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, kąpiel w krystalicznie czystej i ciepłej wodzie w basenie sportowym lub rekreacyjnym pozwoli zapomnieć Państwu o stresie związanym z dniem codziennym. Znajduje się tam: basen rekreacyjny, brodzik, trzy zjeżdżalnie, jacuzzi. Ceny: Osoby dorosłe od poniedziałku do czwartku w godz. 6.00 - 9.00 5,50 zł/os./godz. w godz. 9.00 - 22.00 8,50 zł/os./godz piątek w godz. 6.00 - 9.00 5,50 zł/os/godz. w godz. 9.00 - 22.00 9,00 zł/os/godz. soboty, niedziele i święta w godz. 6.00 - 9.00 5,50 zł/os./godz. w godz. 9.00 - 22.00 9,50 zł/os./godz. Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, studenci studiów stacjonarnych i żołnierze służby zasadniczej - (dotyczy osób indywidualnych) Sprzedaży biletów ulgowych dokonujemy po okazaniu ważnej legitymacji. od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 9.00 5,00 zł/os./godz. w godz. 9.00 - 22.00 7,00 zł/os./godz w soboty, niedziele i święta w godz. 6.00 - 9.00 5,00 zł/os./godz. w godz. 9.00 - 22.00 8,00 zł/os./godz. Dzieciom w wieku przedszkolnym pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów przysługuje wstęp wolny Dojazd Z Boszkowa: należy kierować się na Leszno przez Włoszakowice, Jezierzyce Kościelne, Święciechową. Po wjeździe do Leszna należy jechać cały czas prosto, pływalnia będzie po lewej stronie. Szczegółowy program imprez kulturalnych i oświatowych w okolicy Boszkowa i Leszna można znaleźć na stronach: http://www.boszkowo.info/ oraz http://www.leszno-region.pl/

Boszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatoka
Boszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatoka
Boszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatoka
Boszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatokaBoszkowo zatoka
Boszkowo zatokaBoszkowo zatoka